Evästekäytäntö

Kielelle Suomi käännetyllä evästekäytännöllä on viitearvoa. Kysymysten ja kiistojen tapauksessa osapuolet käyttävät evästekäytännön englanninkielistä versiota.

Tässä evästekäytännössä kuvataan seuraavat:

  • evästeet, jotka tallennetaan vierailijan laitteeseen hänen käydessään sivustolla, sekä
  • evästeiden hallinnointivaihtoehdot.

Tietosuojakäytännössä kuvataan vierailijan henkilötietojen käsittely suhteessa evästeisiin.

Evästetyypit

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka tallennetaan laitteeseen sivustolla käytäessä. Tätä teknologiaa käytetään yleismaailmallisesti lähes kaikilla sivustoilla, ja sen avulla voidaan tallentaa vierailijan katselumieltymykset ja seurata vierailijan toimintaa sivustolla.

Evästeet voidaan jakaa eri luokkiin niiden ominaisuuksien perusteella.

Tarkoitus

Korkeammalla tasolla evästeet jaetaan seuraavasti.

Olennaiset — kutsutaan myös välttämättömiksi evästeiksi. Niitä tarvitaan, jotta sivuston olennaiset toiminnot toimisivat, eivätkä ne lain mukaan vaadi vierailijan lupaa.

Ei-olennaiset evästeet — niillä voi olla erilaisia tarkoituksia, kuten parantaa vierailijan katselukokemusta, kerätä Wallesterille tietoja, joiden perusteella sivustoa voidaan parannella, tarjota vierailijalle kohdennettuja mainoksia jne. Ei-olennaiset evästeet tallennetaan laitteeseen ainoastaan vierailijan ennakkosuostumuksella.

Ei-olennaiset evästeet voidaan lisäksi jakaa useaan alatyyppiin.

Analytiikka — vaaditaan sivuston käyttötilastoille ja mahdollistaa sellaisten indikaattoreiden kuin käyntien määrän, liikenteen lähteiden jne. analysoinnin.

Toiminnallinen — mahdollistaa sivustolla ilmoitettujen käyttäjän asetusten muistamisen, alue- ja kielivalinnat mukaan lukien.

Suorituskyky — käytetään sivuston tärkeimpien suorituskykyindikaattoreiden analysointiin ja parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseen.

Mainonta — vaaditaan vierailtuihin sivuihin perustuvan personalisoidun mainonnan tarjoamiseksi ja mainoskampanjoiden tehokkuuden analysoimiseksi.

Omistaja

Vaikka sivuston omistaja (eli Wallester) määrää aina, mitä evästeitä laitteelle tallennetaan, tietyt evästeet lähettävät kerätyt tiedot sivuston omistajalle (eli Wallesterille), kun taas toiset evästeet lähestävät ne Wallesterin kumppaneille. Evästeet luokitellaan tämän perusteella seuraavasti:

Ensimmäisen osapuolen evästeet — nämä evästeet lähettävät tietoja Wallesterille.

Kolmannen osapuolen evästeet — nämä evästeet lähettävät tiedot kolmansille osapuolille (esim. personalisoitujen mainosten tarjoamiseksi tai sosiaalisen median sivustoille yhdistämiseksi).

Kolmannen osapuolen evästeitä tallennetaan laitteeseen vain, jos vierailija on antanut siihen luvan.

Säilytys

Evästeet jaetaan seuraavasti perustuen niiden säilytysaikaan laitteella.

Istuntoevästeet — vanhenevat selainistunnon lopussa. Niiden avulla Wallester kykenee yhdistämään vierailijan toimet yksittäisessä selainistunnossa.

Pysyvät evästeet — säilyvät laitteella selainistuntojen välillä, jotta Wallester kykenee muistamaan vierailijan mieltymykset ja toimet eri istunnoissa ja eri sivustoilla.

Vierailija voi poistaa sekä istuntoevästeet että pysyvät evästeet laitteelta verkkoselaimen asetuksista.

Sivustolla käytetyt evästeet

Välttämättömät

Vaaditaan olennaisiin sivuston toimintoihin, kuten suojattuun sisäänkirjautumiseen järjestelmään ja parametrimieltymystesi määrittämiseen. Välttämättömät evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja.

Eväste
wa_cm
Kesto
1 vuosi
Kuvaus
Muistaa käyttäjän evästei­den sallimisen asetukset, jotta niitä voidaan noudattaa myöhem­millä vierailuilla verkkosi­vustolla.
Eväste
atrk
Kesto
60 päivää
Kuvaus
Muistaa käyttäjän ainutlaa­tuisen kumppa­nilinkin napsau­tukset tunnis­taakseen käyttäjän tietyssä kumppa­niohjel­massa.
Eväste
__hash
Kesto
60 päivää
Kuvaus
Muistaa käyttäjän ainutlaa­tuisen kumppa­nilinkin napsau­tukset tunnis­taakseen käyttäjän tietyssä kumppa­niohjel­massa.
Eväste
_origin
Kesto
istunto
Kuvaus
Muistaa, mistä lähteestä käyttäjä vieraili ensin Wallester Busines­sin verk­kosivus­tolla ja rekiste­röityi — suorasta lähteestä tai Walles­terin pää­verkkosi­vustolta.
Eväste
wb_init_auth
Kesto
5 minuuttia
Kuvaus
Tallentaa yksilöllisen käyttäjätun­nuksen kirjaudut­taessa jär­jestelmään, jotta palvelin voi vahvistaa, että pyynnöt tulevat samalta käyttäjältä.
Eväste
wa_sessid
Kesto
istunto
Kuvaus
Tallentaa yksilöllisen istunnon numeron käyttäjän tunnistami­seksi; verk­kosivusto käyttää tätä vain nykyisessä istunnossa.
Eväste
wa_lang
Kesto
1 vuosi
Kuvaus
Muistaa käyttäjän valitse­man kielen, jotta valitun kielen versio voidaan näyttää auto­maatti­sesti seu­raavilla sivuston vierailu­kerroilla.

Toiminnalliset

Sallii sivustolla ilmoitettujen käyttäjän asetusten muistamisen, mukaan lukien alue- ja kielivalinnat.

Eväste
_dbdn
Kesto
24 tuntia
Kuvaus
Muistaa käyttäjän valinnan käyttää ei-tuettua selainta, jotta emme jatkuvasti kehota tätä vaih­tamaan tuettuun selai­meen.
Eväste
wa_cma
Kesto
istunto
Kuvaus
Muistaa käyttäjän valinnan näyttää eväste­käytän­nön vah­vistusil­moitus, jotta emme jatkuvasti kehota tätä vah­vistamaan eväste­käytän­töä.
Eväste
_exim_[shown|stamp]
Kesto
24 tuntia
Kuvaus
Muistaa tietyn käyttäjän poistu­mistar­jouksen näyttö­ajan, jotta seuraava näyttöker­ta ei ole 24 tunnin kuluessa.
Eväste
_crn
Kesto
istunto
Kuvaus
Säilyttää käyttäjän valitun valuutan, jotta kaikki hinnat voidaan näyttää halutussa valuutassa istunnon aikana.

Suorituskyky

Vaaditaan sivuston käyttötilastoja varten ja mahdollistaa indikaattoreiden analysoinnin, kuten käyntien määrän, liikenteen lähteiden jne. analysoinnin. Käytetään sivuston tärkeimpien suorituskykyindikaattoreiden analysointiin ja parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseen.

Mainostus

Vaaditaan henkilökohtaistetun mainonnan tarjoamiseksi vierailtujen sivujen perusteella ja mainoskampanjoiden tehokkuuden analysoimiseksi.

Evästeiden hallinnointi

Kaikki evästeet olennaisia evästeitä lukuunottamatta tallennetaan laitteelle yksinomaan vierailijan ennakkohyväksynnällä, mikä annetaan evästeasetusvalikossa, joka näytetään vierailijan saapuessa sivustolle ensimmäisen kerran.

Vierailija voi muuttaa evästeastuksia myöhemmin evästeasetusvalikossa.

Muuta

Tämän evästekäytännön alkuperäiskieli on englanti. Jos englanninkielisen alkuperäisversion ja käännöksen välillä on ristiriitoja, englanninkielinen versio on etusijalla käännökseen nähden.

Wallester saattaa ajoittain päivittää tätä evästekäytäntöä. Evästekäytännön nykyversio julkaistaan sivustolla.

Laite — laite, jolla vierailija käyttää sivustoa (esim. tietokone, tabletti, puhelin).

Vierailija — luonnollinen henkilö (eli ihminen), joka käyttää sivustoa.

Wallester — Wallester AS, sivuston omistaja.

Sivusto — Wallesterin julkinen sivusto (business.wallester.com).