Cookie-politik

Cookiepolitik, som er oversat til Dansk er udelukkende til information. I tilfælde af spørgsmål og tvister vil parterne henvise til den engelske version af cookiepolitikken.

Denne cookiepolitik beskriver:

  • de cookies, der placeres i den besøgendes enhed, når vedkommende besøger hjemmesiden, og
  • mulighederne for at administrere cookies.

Behandlingen af den besøgendes persondata i forbindelse med cookies er omfattet af privatlivspolitikken.

Typer af cookies

Cookies er små datafiler, der placeres i enheden, når du besøger hjemmesiden. Denne teknologi bruges universelt på næsten alle hjemmesider og gør det muligt at gemme den besøgendes præferencer for visning og spore den besøgendes handlinger på hjemmesiden.

Cookies kan sorteres i forskellige kategorier baseret på deres egenskaber.

Formål

På det højere niveau er cookies opdelt som følger.

Essentielle — også kendt som strengt nødvendige cookies, er nødvendige for, at de essentielle funktioner på hjemmesiden kan fungere og kræver ikke den besøgendes tilladelse i overensstemmelse med loven,

Ikke-essentielle cookies — kan opfylde forskellige mål, f.eks. at forbedre den besøgendes oplevelse, give Wallester data til at forbedre hjemmesiden, levere målrettede annoncer til den besøgende osv. De ikke-essentielle cookies placeres kun i enheden efter den besøgendes forudgående godkendelse.

Derudover kan de ikke-essentielle cookies opdeles i flere undertyper.

Analyse —påkrævet til statistik over brug af hjemmesiden, muliggør analyse af indikatorer som antallet af besøg, trafikkilder osv.

Funktionel — tillader at huske den besøgendes præferencer, der er angivet på hjemmesiden, herunder valg af område og sprog.

Ydeevne — bruges til at analysere nøgleindikatorer for hjemmesidens ydeevne og hjælper med at levere den bedste brugeroplevelse.

Annoncering — nødvendigt for at levere personlig annoncering baseret på besøgte sider og analysere annoncekampagners effektivitet.

Ejer

Selvom hjemmesidens ejer (dvs. Wallester) altid har kontrol over, hvilke cookies der placeres i enheden, sender visse cookies de indsamlede data til hjemmesidens ejer (dvs. Wallester), mens andre cookies sendes til Wallesters partnere. Baseret på dette klassificeres cookies som følger:

Cookies fra førsteparter — disse cookies sender data til Wallester,

Tredjepartscookies — disse cookies sender data til tredjeparter (f.eks. for at levere personligt tilpassede annoncer, skabe forbindelse til sociale medier).

Cookies fra tredjeparter placeres kun på enheden, hvis den besøgende har givet tilladelse til det.

Opbevaring

Baseret på hvor længe cookien opbevares i enheden, klassificeres cookies som følger.

Sessions-cookies — udløber ved afslutningen af browsersessionen og giver Wallester mulighed for at forbinde den besøgendes handlinger under den individuelle browsersession.

Vedvarende cookies — gemmes på enheden mellem browsersessioner, så Wallester kan huske den besøgendes præferencer eller handlinger på tværs af flere sessioner og hjemmesider.

Uanset om det er en sessions-cookie eller en vedvarende cookie, kan den besøgende altid slette den fra enheden via browserindstillingerne.

Cookies brugt på hjemmesiden

Nødvendig

Påkrævet for væsentlige webstedsfunktioner, såsom sikker systemlogon eller indstilling af dine præferenceparametre. Nødvendige cookies gemmer ingen personlige data.

Cookie
wa_cm
Varighed
1 år
Beskrivelse
Husker brugerens samtykke­præferen­cer for cookies, så de respekte­res ved efterføl­gende besøg på webs­tedet.
Cookie
atrk
Varighed
60 dage
Beskrivelse
Husker brugerens klik på et unikt affiliate-link for at identifi­cere brugeren i et speci­fikt affiliate-program.
Cookie
__hash
Varighed
60 dage
Beskrivelse
Husker brugerens klik på et unikt affiliate-link for at identifi­cere brugeren i et speci­fikt affiliate-program.
Cookie
_origin
Varighed
session
Beskrivelse
Husker fra hvilken kilde brugeren først besøgte Wallester Business-webs­tedet og regi­strerede sig — fra en direkte kilde eller Wallester-hoved­web­stedet.
Cookie
wb_init_auth
Varighed
5 minutter
Beskrivelse
Lagrer det unikke bruger-id, når du logger på systemet, så serveren kan bekræfte, at anmod­ningerne kommer fra den samme bruger.
Cookie
wa_sessid
Varighed
session
Beskrivelse
Lagrer det unikke sessions­nummer for at identifice­re brugeren og bruges kun af webs­tedet i den aktuelle session.
Cookie
wa_lang
Varighed
1 år
Beskrivelse
Husker brugerens valgte sprog for automa­tisk at vise den fore­trukne sprogver­sion under efterføl­gende websteds­besøg.

Funktionel

Tillad, at brugerens præferencer, der angivet på webstedet, herunder område og sprogvalg, huskes.

Cookie
_dbdn
Varighed
24t
Beskrivelse
Husker brugerens valg om at bruge en ikke-under­støttet browser, så vi ikke bliver ved med at bede dem om at skifte til en under­støttet browser.
Cookie
wa_cma
Varighed
session
Beskrivelse
Husker brugerens valg om at vise en be­kræftelse af en cookiepo­litik, så vi ikke bliver ved med at bede dem om at be­kræfte en cooki­epolitik.
Cookie
_exim_[shown|stamp]
Varighed
24t
Beskrivelse
Husker en speci­fik brugers kørsel af afslut­ning af kampag­ne, så den følgende visning er ikke forekom­mer inden for 24 timer.
Cookie
_crn
Varighed
session
Beskrivelse
Bevarer brugerens valgte valuta for at vise alle priser i den foretrukne valuta under sessionen.

Ydeevne

Påkrævet for statistik over webstedsbrug. Tillad analyse af indikatorer såsom antallet af besøg, trafikkilder osv. Bruges til at analysere vigtige indikatorer for webstedets præstation og hjælpe med at levere den bedste brugeroplevelse.

Annoncering

Påkrævet for at levere personligt tilpasset annoncering baseret på besøgte sider og analysere annoncekampagnes effektivitet.

Administration af cookies

Alle cookies undtagen de essentielle cookies placeres kun i enheden efter den besøgendes forudgående godkendelse, som gives via menuen med cookieindstillinger, der vises, første gang den besøgende går ind på hjemmesiden.

Den besøgende kan ændre cookieindstillingerne senere via menuen cookieindstillinger.

Diverse

Originalsproget for denne cookiepolitik er engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den originale version på engelsk og dens oversættelser, skal den engelske version have forrang over for oversættelsen.

Wallester kan opdatere denne cookiepolitik fra tid til anden. Den aktuelle version af cookiepolitikken er offentliggjort på hjemmesiden.

Enhed — enheden, som den besøgende bruger til at få adgang til hjemmesiden (f.eks. computer, tablet, telefon).

Besøgende — den person (dvs. menneske), der tilgår hjemmesiden.

Wallester — Wallester AS, ejeren af hjemmesiden.

Hjemmesiden — denne offentlige hjemmeside for Wallester (business.wallester.com).