Cookiepolicy

Cookiepolicyn översatt till Svenska har ett informationsmässigt värde. Om du har några frågor eller tvister kommer parterna att hänvisa till den engelska versionen av cookiepolicyn.

Den här cookiepolicyn beskriver:

  • de cookies som läggs till på besökarens enhet när hen besöker webbplatsen och
  • alternativen för att hantera dessa cookies.

Behandlingen av besökarens personuppgifter i anslutning till dessa cookies omfattas av sekretesspolicyn.

Typer av cookies

Cookies är små datafiler som läggs till på enheten när du besöker hemsidan. Den här tekniken används universellt på nästan alla hemsidor och gör det möjligt att spara besökarens visningspreferenser och spåra besökarens handlingar på webbplatsen.

Dessa cookies kan sorteras i olika kategorier baserat på deras egenskaper.

Syfte

På den högre nivån delas cookies upp enligt följande.

Nödvändiga — kallas även för strikt nödvändiga cookies och dessa krävs för att de grundläggande funktionerna på hemsidan ska fungera och kräver inte besökarens tillåtelse enligt lag.

Icke-nödvändiga cookies — kan uppfylla olika mål t.ex. att förbättra besökarens visningsupplevelse, leverera data till Wallester för att förbättra webbplatsen, leverera riktade annonser till besökaren osv. Icke-nödvändiga cookies läggs bara till på enheten efter att besökaren har godkänt detta.

Dessutom kan dessa icke-nödvändiga cookies delas in i flera underkategorier.

Analytiska — Krävs för webbplatsens användningsstatistik och möjliggör analys av indikatorer som antalet besök, trafikkällor osv.

Funktionella — Tillåter att användarens inställningar som visas på webbplatsen sparas, inklusive val av region och språk.

Prestanda — Används för att analysera viktiga prestandaindikatorer på webbplatsen och bidrar till att leverera den bästa användarupplevelsen.

Annonsering — Krävs för att erbjuda personligt anpassade annonser baserat på besökta sidor och för analys av annonskampanjernas effektivitet.

Ägare

Även om webbplatsens ägare (dvs. Wallester) alltid har kontrollen över vilka cookies som läggs till på enheten så skickar vissa cookies sina insamlade data till webbplatsens ägare (dvs. Wallester) medan andra cookies skickas till Wallesters partner. Baserat på detta klassificeras dessa cookies enligt följande:

Cookies från första part — Dessa cookies skickar data till Wallester.

Cookies från tredje part — Dessa cookies skickar data till tredje part (t.ex. för att leverera personligt anpassade annonser och ansluta till sociala medier).

Cookies från tredje part läggs bara till på enheten om besökaren har gett sin tillåtelse till detta.

Lagring

Baserat på hur länge cookien lagras på enheten klassificeras dessa cookies enligt följande.

Sessionscookies — förfaller när webbläsarsessionen avslutas och ger Wallester möjlighet att koppla besökarens handlingar till en enhet under den enskilda webbläsarsessionen.

Långsiktiga cookies — lagras på enheten mellan webbläsarsessionerna och så att Wallester kan spara besökarens preferenser eller handlingar under flera sessioner på olika webbplatser.

Oavsett om det är en sessionscookie eller en långsiktig cookie så kan besökaren alltid ta bort den från enheten via webbläsarens inställningar.

Cookies som används på webbplatsen

Nödvändiga cookies

Krävs för viktiga webbplatsfunktioner, t.ex. säker systeminloggning eller dina inställningsparametrar. Nödvändiga cookies lagrar inte någon personlig information.

Cookie
_cpk
Varaktighet
1 år
Beskrivning
Kommer ihåg an­vända­rens in­ställning­ar för medgivan­de av cookies så att de re­spekteras under efterföl­jande besök på webb­platsen.
Cookie
atrk
Varaktighet
60 dagar
Beskrivning
Kommer ihåg använda­rens klick på en unik affi­liatelänk för att identifiera använda­ren i ett specifikt affiliate­program.
Cookie
_origin
Varaktighet
session
Beskrivning
Kommer ihåg från vilken källa använda­ren först besökte Wallester Business-webbplat­sen och registrera­de sig med från — från en direkt källa eller Wallesters primära webb­plats.
Cookie
wb_init_auth
Varaktighet
5 minuter
Beskrivning
Lagrar ditt unika användar-ID när du loggar in på systemet så att servern kan verifiera att begäran kommer från samma användare.

Analyscookies

Krävs för webbplatsens användningsstatistik och tillåter analys av indikatorer som antalet besök, trafikkällor osv.

Cookie
_origin
Varaktighet
session
Beskrivning
Kommer ihåg från vilken källa använda­ren först besökte Wallester Business-webbplat­sen och registrera­de sig med från — från en direkt källa eller Wallesters primära webb­plats.
Cookie
atrk
Varaktighet
60 dagar
Beskrivning
Kommer ihåg använda­rens klick på en unik affi­liatelänk för att identifiera använda­ren i ett specifikt affiliate­program.

Funktionscoo­kies

Tillåt att komma ihåg användarens inställningar som visas på webbplatsen, inklusive val av region och språk.

Cookie
_dbdn
Varaktighet
24 t
Beskrivning
Kommer ihåg använda­rens val att använda en webb­läsare som inte stöds så att vi inte behöver uppmana hen att växla till en webb­läsare som stöds.
Cookie
_cak
Varaktighet
session
Beskrivning
Kommer ihåg använda­rens val att visa ett bekräftel­semedde­lande för cookiepo­licy så att vi inte behöver uppmana hen att bekräfta en cookie-policy.
Cookie
_exim_[shown|stamp]
Varaktighet
24 t
Beskrivning
Kommer ihåg hur en speci­fik använ­dare avslutade kampan­jen så att nästa visning inte sker inom 24 tim­mar.
Cookie
wa_lang
Varaktighet
1 år
Beskrivning
Kommer ihåg använda­rens valda språk för att automa­tiskt visa versionen med det önskade språket under komman­de besök på webb­platsen.
Cookie
wa_sessid
Varaktighet
session
Beskrivning
Lagrar det unika sessionnum­ret för att identifiera användaren och används bara av webb­platsen i den aktuella sessionen.
Cookie
_crn
Varaktighet
session
Beskrivning
Behåller använda­rens valda valuta så att alla priser visas i den önskad valutan under sessionens gång.

Icke-klassificerade cookies

Dessa cookies klassificeras inte i en särskild kategori, samt cookies från tredje part.

Hantering av cookies

Alla cookies förutom de nödvändiga läggs endast in på enheten efter att besökaren har gett sin tillåtelse via menyn cookieinställningar som visas när besökaren går in på webbplatsen för första gången.

Besökaren kan ändra cookieinställningarna senare via menyn cookieinställningar.

Diverse

Denna cookiepolicy har engelska som originalspråk. Om det uppstår avvikelser mellan originalversionen på engelska och översättningarna kommer den engelska versionen att ha företräde över översättningarna.

Ibland kommer Wallester att uppdatera denna cookiepolicy. Den aktuella versionen av cookiepolicyn finns publicerad på webbplatsen.

Enheten — enheten som besökaren använder för att nå webbplatsen (t.ex. dator, läsplatta eller telefon).

Besökaren — personen (dvs. människan) som besöker webbplatsen.

Wallester — Wallester AS, webbplatsens ägare.

Webbplatsen — den här offentliga webbplatsen från Wallester (business.wallester.com).