Effektiv
budget­hantering

Skapa kort för olika team och projekt för att effektivisera budgettilldelningen och enkelt övervaka företagets utgifter. Smarta verktyg, individuella gränsvärden och utgiftskontroll i realtid hjälper dig att alltid hålla dig inom den fastställda budgeten.

Allt du behöver
för budgetkontroll

 • Effektiv ekonomisk
  allokering
  Genom att utfärda ett obegränsat antal kort kan du skapa separata betalkort för varje team eller projekt och fördela finansieringen i enlighet med specifika mål.
 • Kontroll av 
  flöde av medel
  Transaktionsövervakning i realtid och direktnotiser säkerställer att du alltid är medveten om dina utgifter, medan personliga gränser hjälper dig att hålla dig inom företagets budget.
 • Digitalt dokument-
  format
  Ett enda system för att bearbeta och lagra fakturor i digitalt format eliminerar pappersarbete och dokumentförlust och förenklar bokföringen avsevärt.

Innovativa lösningar från Wallester Business kan anpassas till behoven hos alla företag och gör det möjligt att effektivisera budgethanteringen för olika företag -
från små nystartade företag till stora koncerner.

Effektivisera budgethanteringen
med Wallester Business

 • Single transaction limit €250 / purchase
  Allowed categories Restaurants and 7 more
  Spending limit €1,250 / week
  Utgifts
  redivisnings
  system
  Med en enhetlig plattform kan du hålla koll på pengarna på alla företagskort, vilket underlättar övervakningen av det finansiella flödet och säkerställer full insyn i utgifterna.
 • Budgetkontroll Detaljerade uppgifter om företagets utgifter visas online, så att du snabbt kan utvärdera budgetstatusen och finjustera den vid behov.
 • Finansiella rapporter
  med ett klick
  Skapa ekonomiska rapporter på några sekunder och analysera snabbt data — både allmän kortstatistik och utvalda detaljer baserade på olika kategorier och tidsperioder.
 • Ekonomisk
  redovisnings-
  integrering
  Tack vare integrerade tjänster kan du omedelbart exportera data till ditt befintliga system, vilket underlättar redovisning och rapportering.

Höj upp din budgethantering
med Wallester Business

Vill du köra igång?

Fördelar
ditt företag
kommer att få

Wallester Business är en perfekt lösning för att effektivisera ditt företags budgethantering. Du får tillgång till en komplett uppsättning verktyg för effektiv ekonomistyrning.

 • Enkel budgetövervakning Håll koll på alla företagets utgifter i onlineläget
 • Bekväm fakturalagring Lagra dina fakturor i digitalt format på en enhetlig plattform
 • Snabbt skapande av rapporter Skapa detaljerade rapporter baserade på olika parametrar
 • Tidsbesparande Snabbare ekonomisk redovisning tack vare automatiserad rapportering

Hantera din
företagsbudget
med Wallester Business

Gå med våra kunder som redan använder Wallester Business. Börja gratis idag.