Rättsligt meddelande

Det rättsliga meddelandet översatt till Svenska har ett informationsmässigt värde. Om du har några frågor eller tvister kommer parterna att hänvisa till den engelska versionen av det rättsliga meddelandet.

Villkoren som anges i det här rättsliga meddelandet gäller besökarens användning av materialet på webbplatsen.

Villkoren i det rättsliga meddelandet gäller inte användningen av Wallesters tjänster. Användningen av Wallesters tjänster omfattas av kundavtal mellan Wallester och dess kunder.

Utöver detta rättsliga meddelande omfattas besökarens användning av webbplatsen av cookiepolicyn och sekretesspolicyn.

Syfte

Materialet på webbplatsen publiceras endast som information och med syftet att introducera Wallesters tjänster för besökarna.

Wallester tar inget ansvar för konsekvenserna som följer om materialet används för andra syften.

Riktighet och fullständighet

Wallester förpliktar sig att se till att materialet är uppdaterat och felfritt. Om det ändå skulle uppstå felaktigheter eller tvetydigheter utgör dessa inte någon grund för några anspråk mot Wallester.

Besökare som lägger märke till ett möjligt misstag eller en tvetydighet på webbplatsen uppmanas att kontakta Wallester via följande e-postadress: [email protected].

Licens och ägarskap

Besökarna har rätt att visa och ta kopior av materialet. Följande gäller för att ta kopior av materialet:

  • inga ändringar görs i materialet
  • det finns hänvisningar till webbplatsen på kopiorna om de delas med tredje part.

För att använda materialet under andra villkor än de som anges ovan kan du skicka en förfrågan via följande e-postadress: [email protected].

Ägarskapet till de immateriella rättigheterna (upphovsrätt, varumärken osv.) i Wallesters material tillhör fortfarande Wallester. Ägarskapet till de immateriella rättigheterna i material från tredje part tillhör fortfarande motsvarande tredje part.

Länkar till externa webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser, t.ex. Wallesters konton i sociala medier. Även om Wallester övervakar de externa webbplatserna för att kontrollera att deras policyer som gäller för publicerat innehåll följer god praxis, har Wallester ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser. Wallester tar därför inget ansvar för innehållet på dessa externa webbplatser.

Länkar till den här webbplatsen

Länkar från externa webbplatser till den här webbplatsen måste följa följande regler:

  • länken hänvisar till en hel sida på webbplatsen, dvs. länken kan inte hänvisa till enskilt material på webbplatsen
  • länken öppnas i helskärm i webbläsaren, dvs. materialet kan inte visas som en del av den externa webbplatsen.

Diverse

Detta rättsliga meddelande har engelska som originalspråk. Om det uppstår avvikelser mellan originalversionen på engelska och översättningarna kommer den engelska versionen att ha företräde över översättningarna.

Ibland kommer Wallester att uppdatera detta rättsliga meddelande. Den aktuella versionen av det rättsliga meddelandet finns publicerat på webbplatsen.

Materialet — texter, bilder, ljudklipp, videoklipp, layout, grafiska element och annat innehåll som har publicerats på webbplatsen.

Material från tredje part — material på webbplatsen som inte ägs av Wallester, såsom inbäddade videor, kartor osv.

Besökaren — personen (dvs. människan) som använder materialet på webbplatsen.

Wallester — Wallester AS, webbplatsens ägare.

Wallesters material — materialet på webbplatsen som ägs av Wallester.

Wallesters tjänster — tjänsterna som Wallester levererar till sina kunder, såsom Wallester Business och Wallester White Label.

Webbplatsen — den här offentliga webbplatsen från Wallester (business.wallester.com).