Handläggning av klagomål

Procedur för hantering av klagomål översatt till Svenska har informationsvärde. Vid frågor och tvister kommer parterna att hänvisa till den engelska versionen av Procedur för hantering av klagomål.

Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda våra kunder en högkvalitativ och bekväm betaltjänst. Om du ge oss feedback för att hjälpa oss att förbättra vår produkt eller tjänst kan du skriva till oss på [email protected]. Se bara till att ange ditt namn och namnet på ditt företag. Vi kommer att göra vårt bästa för att förbättra vår produkt och tjänst.

Vid eventuella klagomål eller krav som rör defekter eller fel i någon av produkterna eller tjänsterna som du har köpt med ditt kort, ber vi att du vänder dig direkt till säljaren av produkten eller tjänsteleverantören (dvs. återförsäljaren).

Om du är missnöjd med vår produkt eller tjänst så behandlar vi gärna ditt klagomål. När vi behandlar ditt klagomål kommer vi att utgå från följande principer:

 • Om du fortfarande inte är nöjd med vår insats kan du lämna in ett formellt klagomål genom att kontakta vår klagomålsavdelning på [email protected]. Vi kommer att ge dig svar inom 2 arbetsdagar och bekräfta att vi har tagit emot ditt klagomål, så att du vet att vi försöker hitta en lämplig lösning.

 • I klagomålet ber vi att du anger ditt fullständiga namn, namnet på ditt företag och hur du vill att vi ska kontakta dig. Beskriv omständigheterna som gör att du är missnöjd så noggrant som möjligt och bifoga de dokument som ligger till grund för ditt klagomål. Ditt fall kommer att utredas i enlighet med våra allmänna villkor.

 • Vi brukar vanligtvis lösa klagomål från företag inom 30 dagar. Vi har dock rätt att förlänga denna tidsfrist om omständigheterna är komplexa eller om andra orsaker gör att frågan kräver ytterligare analys. Vi kommer att meddela dig om anledningen till att proceduren och svaret tar längre tid än vanligt.

 • Vi kommer att svara på ditt klagomål. Vi kommer att kommunicera med dig på engelska. Om du har angett hur du vill att vi ska kontakta dig så kommer vi om möjligt att meddela vår åsikt på önskat sätt. Vi kommer att ge dig en tydlig och förståelig förklaring om vi beslutar oss för att avvisa ett klagomål.

 • Vårt mål är att lösa alla eventuella tvister genom att förhandla.

 • Om vi inte lyckas lösa tvisten genom att förhandla kan du kontakta berörda myndigheter.

  Om du vill ha mer information kan du kontakta Finantsinspektsioon (Estlands tillsyns- och avvecklingsmyndighet) på följande sätt:

  Adress: Sakala 4, 15030 Tallinn, Estonia Telefon: +372 668 0500 E-post: [email protected] Webbplats: www.fi.ee

  Du har också rätt att vända dig till en relevant domstol om du anser att vi har brutit mot lagen.

 • Kontakta oss om du har några frågor som rör denna klagomålsprocedur eller ett specifikt klagomål.