Juriidiline teatis

Eesti keelde tõlgitud juriidilisel teatisel on informatiivne väärtus. Küsimuste ja vaidluste korral lähtuvad pooled juriidilise märkuse ingliskeelsest versioonist.

Selles juriidilises teatises sätestatud tingimusi kohaldatakse, kui veebisaidi külastajad kasutavad materjale.

Juriidilises märkuses sisalduvad tingimused ei kehti Wallesteri teenuste kasutamise kohta. Wallesteri teenuste kasutamise tingimusi kirjeldatakse Wallesteri ja tema klientide vahelistes kliendilepingutes.

Lisaks sellele juriidilisele märkusele reguleerivad veebisaidi kasutamist külastajate poolt ka küpsistepoliitika ja privaatsuspoliitika.

Eesmärk

Veebisaidil olevad materjalid avaldatakse ainult informatiivsena, eesmärgiga tutvustada külastajatele Wallesteri teenuseid.

Wallester ei vastuta tagajärgede eest, kui materjale kasutatakse muul eesmärgil.

Õigsus ja täielikkus

Wallester kohustub hoidma materjalid värskendatud ja vigadeta. Kui siiski peaks ilmnema vigu või ebaselgust, ei saa need olla Wallesteri vastu esitatud nõuete aluseks.

Külastajal, kes märkab veebisaidil võimalikku viga või mitmetimõistetavust, soovitatakse võtta Wallesteriga ühendust meiliaadressil [email protected].

Litsents ja omandiõigus

Külastajatel on õigus materjale vaadata ja neist koopiaid teha. Materjalidest koopiate tegemise kohta kehtivad järgmised tingimused:

  • materjale ei tohi muuta;
  • kui koopiaid jagatakse kolmandate osapooltega, peab koopiates sisalduma viide veebisaidile.

Materjalide kasutamiseks ülaltoodust erinevatel tingimustel saab taotluse esitada meiliaadressil [email protected].

Wallesteri materjalide intellektuaalomandiõigus (autoriõigused, kaubamärgid jne) jääb Wallesterile. Kolmanda osapoole materjalide intellektuaalomandiõigus jääb vastavale kolmandale osapoolele.

Lingid välistele veebisaitidele

Veebisait sisaldab linke välistele veebisaitidele, näiteks Wallesteri sotsiaalmeediakontodele. Kuigi Wallester jälgib väliseid veebisaite, veendumaks, et nende avaldatud sisule kehtivad eeskirjad järgivad häid tavasid, ei ole Wallesteril nende veebisaitide sisu üle mingit kontrolli. Seetõttu ei vastuta Wallester nende väliste veebisaitide sisu eest.

Lingid sellele veebisaidile

Väliste veebisaitide lingid sellele veebisaidile peavad vastama järgmistele reeglitele:

  • link viitab tervele veebisaidi lehele, st link ei saa viidata veebisaidi üksikutele materjalidele,
  • link avaneb veebibrauseri täisaknas, st materjale ei tohi kuvada välise veebilehe osana.

Mitmesugust

Selle juriidilise teatise algkeel on inglise keel. Ingliskeelse originaalversiooni ja selle tõlgete lahknevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne versioon.

Wallester võib seda juriidilist teatist aeg-ajalt värskendada. Juriidilise teatise praegune versioon avaldatakse veebisaidil.

Materjalid — veebisaidil avaldatud tekstid, pildid, heliklipid, videoklipid, paigutus, graafikaelemendid ja muu sisu.

Kolmanda osapoole materjalid — veebisaidil avaldatud materjalid, mis ei kuulu Wallesterile, näiteks manustatud videod, kaardid jne.

Külaline — füüsiline isik (st inimene), kes kasutab veebisaidil olevaid materjale.

Wallester — Wallester AS, veebisaidi omanik.

Wallesteri materjalid — veebisaidi materjalid, mis kuuluvad Wallesterile.

Wallesteri teenus — teenused, mida Wallester oma klientidele pakub, näiteks Wallester Business ja Wallester White Label.

Veebisait — see Wallesteri avalik veebisait (business.wallester.com).