Informacje prawne

Informacje prawne przetłumaczone na język Polski mają wartość informacyjną. W przypadku pytań i sporów strony będą odwoływać się do wersji Informacji prawnych w języku angielskim.

Warunki określone w niniejszych Informacjach prawnych mają zastosowanie do korzystania z Materiałów przez Odwiedzających Witrynę.

Warunki zawarte w Informacjach prawnych nie mają zastosowania do korzystania z Usług Wallester. Korzystanie z Usług Wallester jest objęte umowami między Wallester a jej klientami.

Oprócz niniejszych Informacji prawnych, korzystanie z Witryny przez Odwiedzających jest objęte Polityką plików cookiePolityką prywatności.

Zastosowanie

Materiały w Witrynie są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i w celu przedstawienia Odwiedzającym Usług Wallester.

Wallester nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użycia Materiałów w jakimkolwiek innym celu.

Poprawność i kompletność

Wallester zobowiązuje się do aktualizowania Materiałów i usuwania z nich błędów. Jeżeli mimo to wystąpią błędy lub niejasności, nie stanowią one podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Wallester.

Odwiedzający, który zauważy ewentualny błąd lub niejasność w Witrynie, jest zachęcany do skontaktowania się z Wallester za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected].

Licencja i własność

Odwiedzający mają prawo do przeglądania i kopiowania Materiałów. Wykonywanie kopii Materiałów podlega następującym zasadom:

  • do Materiałów nie wolno wprowadzać żadnych zmian;
  • odniesienie do Witryny znajduje się na kopiach, jeśli są one udostępniane stronom trzecim.

Aby korzystać z materiałów na innych warunkach niż określone powyżej, można złożyć wniosek za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected].

Prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, znaki towarowe itd.) do Materiałów Wallester pozostają własnością Wallester. Prawa własności intelektualnej do materiałów stron trzecich pozostają własnością odpowiedniej strony trzeciej.

Linki do zewnętrznych witryn internetowych

Witryna zawiera linki do zewnętrznych witryn internetowych, takich jak konta Wallester w mediach społecznościowych. Chociaż Wallester monitoruje zewnętrzne witryny internetowe w celu sprawdzenia, czy ich polityka mająca zastosowanie do publikowanych treści jest zgodna z dobrymi praktykami, Wallester nie ma kontroli nad zawartością tych witryn internetowych. W związku z tym Wallester nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych zewnętrznych witryn internetowych.

Linki do Witryny

Linki z zewnętrznych witryn internetowych do Witryny muszą być zgodne z następującymi zasadami:

  • link odnosi się do całej strony Witryny, tj. link nie może odnosić się do poszczególnych Materiałów w Witrynie;
  • link otwiera się w pełnym oknie przeglądarki internetowej, tj. Materiały nie mogą być wyświetlane jako część zewnętrznej strony internetowej).

Różne postanowienia

Oryginalnym językiem niniejszych Informacji prawnych jest język angielski. W przypadku rozbieżności między oryginalną wersją w języku angielskim a jej tłumaczeniem wersja angielska ma pierwszeństwo przed tłumaczeniem.

Wallester może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Informacje prawne. Aktualna wersja Informacji prawnych jest publikowana w Witrynie.

Materiały — teksty, obrazy, klipy audio, klipy wideo, układ, elementy graficzne i inne treści publikowane w Witrynie.

Materiały stron trzecich — materiały w Witrynie, które nie są własnością Wallester, takie jak osadzone filmy, mapy itd.

Odwiedzający — osoba fizyczna (tj. człowiek), która uzyskuje dostęp do Materiałów w Witrynie.

Wallester — firma Wallester AS, właściciel Witryny.

Materiały Wallester — Materiały w Witrynie, które są własnością Wallester.

Usługa Wallester — usługi, które Wallester świadczy swoim klientom, takie jak Wallester Business i Wallester White Label.

Witryna — ta publiczna witryna internetowa Wallester (business.wallester.com).