Teisinis pranešimas

Į Lietuvių išverstas Teisinis pranešimas yra informacinės vertės. Kilus klausimams ir ginčams, šalys remsis Teisinio pranešimo versija anglų kalba.

Šiame Teisiniame pranešime išdėstytos sąlygos taikomos Svetainės Lankytojų naudojimuisi Medžiaga.

Teisinio pranešimo sąlygos netaikomos naudojimuisi Wallester paslaugomis. Naudojimąsi Wallester paslaugomis apibrėžia tarp Wallester ir jos klientų sudarytos sutartys.

Be šio Teisinio pranešimo, Lankytojams naudojantis Svetaine taikoma Slapukų politika ir Privatumo politika.

Tikslas

Medžiaga Svetainėje skelbiama tik informaciniais tikslais, siekiant supažindinti Lankytojus su Wallester paslaugomis.

Wallester neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes, kurios gali iškilti naudojant Medžiagą kitais tikslais.

Medžiagos tikslumas ir išsamumas

Wallester įsipareigoja nuolat atnaujinti Medžiagą ir užtikrinti, kad joje nebūtų klaidų. Jei vis dėlto pasitaikytų klaidų ar netikslumų, šie nėra laikomi pagrindu reikšti pretenzijas Wallester.

Galimą klaidą ar netikslumą Svetainėje pastebėjęs Lankytojas raginamas susisiekti su Wallester šiuo el. pašto adresu: [email protected].

Licencija ir nuosavybės teisė

Lankytojai turi teisę peržiūrėti ir kopijuoti Medžiagą. Medžiagos kopijavimui taikomos šios sąlygos:

  • Medžiagos negalima pakeisti;
  • jei kopijomis dalijamasi su trečiosiomis šalimis, būtina pateikti nuorodą į Svetainę.

Norint naudoti medžiagą kitomis, nei pirmiau nurodytomis sąlygomis, galima pateikti prašymą šiuo el. pašto adresu: [email protected].

Intelektinės nuosavybės teisės (autorių teisės, prekių ženklai ir t. t.) į Wallester Medžiagą priklauso Wallester. Intelektinės nuosavybės teisės į trečiųjų šalių Medžiagą priklauso atitinkamai trečiajai šaliai.

Nuorodos į išorines svetaines

Svetainėje yra nuorodų į išorines svetaines, pvz., Wallester socialinių tinklų paskyras. Nors Wallester stebi išorines svetaines, kad patikrintų, ar jų skelbiamam turiniui taikoma politika atitinka gerąją praktiką, Wallester nekontroliuoja šių svetainių turinio. Todėl Wallester neprisiima jokios atsakomybės už šių išorinių svetainių turinį.

Nuorodos į šią Svetainę

Nuorodos iš išorinių svetainių į šią Svetainę turi atitikti šias taisykles:

  • nuoroda turi nukreipti į visą Svetainės puslapį, t. y. ji negali nukreipti į atskirą Svetainėje pateikiamą Medžiagą;
  • nuoroda turi būti atidaroma visame interneto naršyklės lange, t. y. Medžiaga negali būti rodoma kaip išorinio tinklalapio dalis.

Įvairios nuostatos

Šis Teisinis pranešimas sudarytas anglų kalba. Esant neatitikimams tarp originalo versijos anglų kalba ir jos vertimų, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba, o ne vertimui.

Wallester gali kartkartėmis atnaujinti šį Teisinį pranešimą. Aktuali Teisinio pranešimo versija skelbiama Svetainėje.

Medžiaga — tai tekstai, vaizdai, garso klipai, vaizdo klipai, maketai, grafiniai elementai ir kitas Svetainėje skelbiamas turinys.

Trečiųjų šalių medžiaga — tai Svetainėje pateikiama medžiaga, kuri nepriklauso Wallester, pvz., įterpti vaizdo įrašai, žemėlapiai ir t. t.

Lankytojas — tai fizinis asmuo (t. y. žmogus), kuris naudojasi prieiga prie Medžiagos Svetainėje.

Wallester — Wallester AS, Svetainės savininkas.

Wallester medžiaga — tai Svetainėje pateikta Medžiaga, kuri priklauso Wallester.

Wallester paslaugos — paslaugos, kurias Wallester teikia savo klientams, pvz., Wallester Business ir Wallester White Label.

Svetainė — ši vieša Wallester priklausanti svetainė (business.wallester.com).