Právní oznámení

Pravní oznámení (v překladu do jazyka Čeština) mají mít pouze informační hodnotu. V případě dotazů a sporů se budou strany odkazovat na anglickou verzi pravního oznámení.

Podmínky uvedené v tomto právním oznámení se vztahují na používání materiálů návštěvníky webu.

Podmínky uvedené v právním oznámení se nevztahují na používání služeb společnosti Wallester. Na používání služeb společnosti Wallester se vztahují klientské smlouvy mezi společností Wallester a jejími klienty.

Kromě tohoto právního oznámení se na používání webu návštěvníky vztahují zásady používání souborů cookiezásady ochrany osobních údajů.

Účel

Materiály na webu jsou zveřejňovány výhradně pro informační účely a s cílem představit služby společnosti Wallester návštěvníkům.

Společnost Wallester nenese žádnou odpovědnost za důsledky, které mohou potenciálně vyplývat z použití materiálů k jinému účelu.

Správnost a úplnost

Společnost Wallester se zavazuje udržovat materiály aktuální a bez chyb. Pokud by přesto došlo k chybám nebo nejasnostem, nejsou důvodem k vznášení jakýchkoli nároků vůči společnosti Wallester.

Návštěvníka, který si všimne případné chyby nebo nejasnosti na webu, prosíme, aby kontaktoval společnost Wallester prostřednictvím následující e-mailové adresy: [email protected].

Licence a vlastnictví

Návštěvníci mají právo prohlížet si materiály a pořizovat jejich kopie. Na pořizování kopií materiálů se vztahuje následující:

  • v materiálech se neprovádějí žádné změny,
  • na kopiích je uveden odkaz na web, pokud jsou sdíleny s třetími stranami.

Pokud chcete materiály používat za jiných podmínek, než je uvedeno výše, můžete o to požádat prostřednictvím následující e-mailové adresy: [email protected].

Vlastníkem práv duševního vlastnictví (autorská práva, ochranné známky atd.) k materiálům společnosti Wallester zůstává společnost Wallester. Vlastnictví práv duševního vlastnictví k materiálům třetích stran zůstává příslušné třetí straně.

Odkazy na externí webové stránky

Web obsahuje odkazy na externí webové stránky, například na účty společnosti Wallester na sociálních sítích. Přestože společnost Wallester tyto externí webové stránky monitoruje, aby ověřila, že zásady vztahující se na zveřejněný obsah jsou v souladu s dobrými mravy, nemá společnost Wallester nad obsahem těchto webových stránek žádnou kontrolu. Společnost Wallester proto za obsah těchto externích webových stránek nenese žádnou odpovědnost.

Odkazy na tento web

Odkazy z externích webových stránek na tento web musí splňovat následující pravidla:

  • odkaz odkazuje na celou stránku webu, tj. odkaz nemůže odkazovat na jednotlivé materiály na webu,
  • odkaz se otevírá v plném okně webového prohlížeče, tj. materiály nemohou být zobrazeny jako součást externí webové stránky.

Různé

Původním jazykem tohoto právního oznámení je angličtina. V případě rozporů mezi původní verzí v angličtině a jejím překladem má anglická verze před překladem přednost.

Společnost Wallester může toto právní oznámení čas od času aktualizovat. Aktuální verzi právního oznámení najdete veřejně na webu.

Materiály — texty, obrázky, zvukové klipy, videoklipy, rozvržení, grafické prvky a další obsah zveřejněný na webu.

Materiály třetích stran — materiály na webu, které nejsou ve vlastnictví společnosti Wallester, jako jsou vložená videa, mapy atd.

Návštěvník — fyzická osoba (tj. člověk), která přistupuje k materiálům na webu.

Wallester –⁠ Wallester AS, vlastník webu.

Materiály Wallester — materiály na webu, které jsou ve vlastnictví společnosti Wallester.

Služba Wallester — služby, které společnost Wallester poskytuje svým klientům, například Wallester Business a Wallester White Label.

Web –⁠ tento veřejný web společnosti Wallester (business.wallester.com).