Juridische kennisgeving

De Juridische Kennisgeving vertaald in het Nederlands heeft informatieve waarde. In geval van vragen en geschillen dienen de partijen te verwijzen naar de Engelse versie van de Juridische Kennisgeving.

De voorwaarden in deze Juridische Kennisgeving zijn van toepassing op het gebruik van de Materialen door Bezoekers van de Website.

De voorwaarden in de Juridische Kennisgeving zijn niet van toepassing op het gebruik van de Wallester-diensten. Het gebruik van de Wallester-diensten valt onder klantovereenkomsten tussen Wallester en zijn klanten.

Naast deze Juridische Kennisgeving valt het gebruik van de Website door Bezoekers onder het Cookiesbeleid en het Privacybeleid.

Doeleinde

De Materialen op de Website worden uitsluitend gepubliceerd ter informatie en om de Bezoekers kennis te laten maken met de Wallester-diensten.

Wallester is niet verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen indien de Materialen voor andere doeleinden worden gebruikt.

Correctheid en volledigheid

Wallester verplicht zich om de Materialen actueel en vrij van fouten te houden. Mochten zich desondanks fouten of onduidelijkheden voordoen, dan vormen deze geen basis voor eventuele vorderingen jegens Wallester.

Bezoekers die een mogelijke fout of onduidelijkheid op de Website opmerken, worden aangemoedigd om contact op te nemen met Wallester via het volgende e-mailadres: [email protected].

Licentie en eigendom

Bezoekers hebben het recht om de Materialen te bekijken en er kopieën van te maken. Het onderstaande is van toepassing op het maken van kopieën van de Materialen:

  • er mogen geen wijzigingen worden aangebracht in de Materialen,
  • er moet een verwijzing naar de Website worden aangebracht in kopieën indien deze met derden worden gedeeld.

Als u de Materialen onder andere voorwaarden wilt gebruiken dan hierboven vermeld, kunt u een verzoek indienen via het volgende e-mailadres: [email protected].

Het eigendom van intellectuele-eigendomsrechten (auteursrechten, handelsmerken enz.) op de Wallester-materialen blijft bij Wallester. Het eigendom van intellectuele-eigendomsrechten op Materialen van Derden blijft bij de desbetreffende derde.

Links naar externe websites

De Website bevat links naar externe websites, zoals accounts van Wallester op sociale media. Hoewel Wallester de externe websites controleert om na te gaan of hun beleid voor de gepubliceerde content in overeenstemming is met goede praktijken, heeft Wallester geen controle over de inhoud van deze websites. Daarom is Wallester niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites.

Links naar deze Website

Links van externe websites naar deze Website moeten aan de volgende regels voldoen:

  • De link moet verwijzen naar een volledige pagina van de Website, d.w.z. de link mag niet verwijzen naar individuele Materialen op de Website.
  • De link moet worden geopend in een volledig venster van de webbrowser, d.w.z. dat de Materialen niet mogen worden weergegeven als onderdeel van de externe webpagina.

Overig

De oorspronkelijke taal van deze Juridische Kennisgeving is Engels. In het geval van verschillen tussen de originele versie in het Engels en een vertaling, heeft de Engelse versie voorrang op de vertaling.

Wallester kan deze Juridische Kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken. De actuele versie van de Juridische Kennisgeving wordt op de Website gepubliceerd.

Materialen — teksten, afbeeldingen, audioclips, videoclips, lay-out, grafische elementen en andere content gepubliceerd op de Website.

Materialen van Derden — Materialen op de Website die geen eigendom zijn van Wallester, zoals ingesloten video’s, kaarten enz.

Bezoeker — de natuurlijke persoon (mens) die de Materialen bekijkt op de Website.

Wallester — Wallester AS, de eigenaar van de Website.

Wallester-materialen — de Materialen op de Website die eigendom zijn van Wallester.

Wallester-diensten — diensten die Wallester aan zijn klanten levert, zoals Wallester Business en Wallester White Label.

Website — deze openbare website van Wallester (business.wallester.com).