Juridisks paziņojums

Juridiskā paziņojuma tulkojumam Latviešu ir informatīva nozīme. Jautājumu vai strīdu gadījumā pusēm jālieto Juridiskā paziņojuma versija angļu valodā.

Šajā Juridiskajā paziņojumā minētie nosacījumi attiecas uz to, kā Apmeklētāja izmanto Materiālus Tīmekļa vietnē.

Juridiskajā paziņojumā minētie noteikumi nav attiecināmi uz Wallester pakalpojumu lietošanas noteikumiem. Wallester pakalpojumu lietošanas noteikumi ir atrunāti līgumos, kurus savā starpā slēdz Wallester un tā klienti.

Šajā Juridiskajā paziņojumā minētos noteikumus neskaitot, šīs Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus Apmeklētājiem papildus nosaka Sīkfailu politika un Privātuma politika.

Mērķis

Tīmekļa vietnē publicētajiem Materiāliem ir tikai informatīva nozīme, un to mērķis ir iepazīstināt Apmeklētājus ar Wallester pakalpojumiem.

Wallester neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas rodas, ja Materiāli tiek izmantoti citiem mērķiem.

Materiālu pareizība un pilnīgums

Wallester apņemas atjaunināt Materiālus un novērst tajos radušās kļūdas. Ja tomēr Materiālos rodas kļūdas vai neprecizitātes, tad šos apstākļus nevar izmantot par pamatu prasību celšanai pret Wallester.

Ja Apmeklētājs Tīmekļa vietnē pamana iespējamu kļūdu vai neprecizitāti, tad aicinām to ziņot Wallester, rakstot uz: [email protected].

Licences un īpašumtiesības

Apmeklētājiem ir tiesības skatīt Materiālus un izveidot to kopijas. Uz Materiālu kopiju veidošanu attiecas tālāk minētie nosacījumi:

  • Materiālos netiek veiktas izmaiņas,
  • ja kopijas tiek kopīgotas ar trešajām pusēm, tām jāsatur atsauce uz Tīmekļa vietni.

Lai izmantotu materiālus citos apstākļos, kas nav iepriekš atrunāti, šādu lūgumu var iesniegt, rakstot uz: [email protected].

Wallester saglabā Wallester Materiālu intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, preču zīmes utt.). Trešo pušu Materiālu intelektuālā īpašuma tiesības patur attiecīgā trešā puse.

Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm

Šī Tīmekļa vietne satur saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, piemēram, Wallester sociālo mediju kontiem. Lai arī Wallester monitorē ārējās tīmekļa vietnes, lai nodrošinātu to, ka to publicētā satura politika ievēro labas prakses principus, tomēr Wallester nav kontroles pār šo tīmekļa vietņu saturu. Tādēļ Wallester neuzņemas nekādu atbildību par saturu, kas izvietots ārējās tīmekļa vietnēs.

Saites uz šo Tīmekļa vietni

Saitēm no ārējām tīmekļa vietnēm uz šo Tīmekļa vietni jāievēro šādi noteikumi:

  • saite atsaucas uz veselu šīs Tīmekļa vietnes lapu, t. i., saite nedrīkst atsaukties uz atsevišķiem Tīmekļa vietnes Materiāliem,
  • saite atver pilnu logu tīmekļa pārlūkā, t. i., Materiālus nedrīkst parādīt kā ārējas tīmekļa vietnes sastāvdaļu.

Citi noteikumi

Šis Juridiskais paziņojums sākotnēji ir sastādīts angļu valodā. Ja starp angļu un citu valodu versijām ir neatbilstības, prioritāte jāpiešķir sākotnējai — angļu — versijai.

Wallester laiku pa laikam var atjaunināt šo Juridisko paziņojumu. Juridiskā paziņojuma pašreizējā versija ir publicēta Tīmekļa vietnē.

Materiāli — teksti, attēli, audioklipi, videoklipi, izkārtojums, grafiskie elementi un cits saturs, kas publicēts Tīmekļa vietnē.

Trešo pušu materiāli — Materiāli Tīmekļa vietnē, kuri nepieder Wallester, piemēram, iegultie video, kartes u. c.

Apmeklētājs — fiziska persona (t. i., cilvēks), kas piekļūst Materiāliem Tīmekļa vietnē.

Wallester — Wallester AS, īpašnieks, kuram pieder Tīmekļa vietne.

Wallester Materiāli — Wallester piederošie Materiāli Tīmekļa vietnē.

Wallester pakalpojumi — pakalpojumi, ko Wallester sniedz saviem klientiem, piemēram, Wallester Business un Wallester White Label.

Tīmekļa vietne — šī publiski pieejamā Wallester tīmekļa vietne: (business.wallester.com).