Klachtenprocedure

Klachtenprocedure vertaald naar Nederlands heeft informatieve waarde. In geval van vragen en bij geschillen zullen de partijen verwijzen naar de Engelse versie van de Klachtenprocedure.

Onze belangrijkste taak is om onze klanten een hoogwaardige en eenvoudige betalingsdienst te bieden. Als u ons feedback wilt geven om ons te helpen ons product of onze dienst te verbeteren, kunt u ons schrijven op [email protected]. Zorg dat u uw naam en de naam van uw bedrijf vermeldt. We zullen ons best doen om ons product en onze dienst te verbeteren.

Voor klachten of claims betreffende gebreken of tekortkomingen van producten of diensten die u met uw kaart hebt gekocht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verkoper van het product of de dienstverlener (d.w.z. het verkooppunt).

Als u ontevreden bent over ons product of onze dienst, zijn wij bereid om uw klacht te bekijken. Wanneer wij uw klacht bekijken, gaan wij uit van de volgende principes:

 • Als u desondanks niet tevreden bent met onze inspanningen, kunt u een formele klacht indienen door contact op te nemen met ons klachtenteam op [email protected]. Wij zullen u binnen 2 werkdagen antwoorden om te bevestigen dat wij uw klacht hebben ontvangen, zodat u weet dat wij aan een passende oplossing werken.

 • Vermeld in de klacht uw volledige naam, de naam van uw bedrijf en het communicatiemiddel via welke u wilt dat wij reageren. Beschrijf de omstandigheden waarover u ontevreden bent zo nauwkeurig mogelijk en voeg de documenten die als basis dienen voor uw verklaringen bij de klacht. Uw kwestie zal naar behoren worden onderzocht onder verwijzing naar onze Voorwaarden.

 • Wij lossen bedrijfsklachten over het algemeen binnen 30 dagen op. Wij hebben het recht om de genoemde termijnen te verlengen indien de omstandigheden van de klacht complex zijn of om andere redenen nadere analyse vereisen. Wij zullen u op de hoogte stellen van de redenen voor de verlenging van de proceduretermijn en de verlengde antwoordtermijn.

 • Wij zullen antwoorden op uw klacht. Wij zullen in het Engels met u communiceren. Als u heeft aangegeven welk communicatiemiddel u het liefst gebruikt, zullen wij onze mening indien mogelijk communiceren via het communicatiemiddel waaraan u de voorkeur geeft. Wij zullen duidelijke en begrijpelijke redenen geven als wij besluiten om een klacht af te wijzen.

 • Ons doel is om eventuele geschillen op te lossen door middel van onderhandeling.

 • Als onderhandeling het geschil niet oplost, kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten.

  Voor meer informatie kunt u als volgt contact opnemen met Finantsinspektsioon (Estlandse financiële toezichthoudende en geschillenautoriteit):

  Adres: Sakala 4, 15030 Tallinn, Estonia Telefoon: +372 668 0500 E-mail: [email protected] Website: www.fi.ee

  U hebt ook het recht om u tot een bevoegde rechtbank te wenden als u van mening bent dat wij de wet hebben overtreden.

 • Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze klachtenafhandelingsprocedure of over een specifieke klacht.