Procedura rozpatrywania reklamacji

Procedura rozpatrywania reklamacji przetłumaczona na Polski ma wartość informacyjną. W przypadku pytań i sporów strony będą odsyłać do angielskiej wersji Procedury rozpatrywania reklamacji.

Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie naszym klientom wygodnych usług płatniczych o wysokiej jakości. Jeśli chcesz przekazać nam swoją opinię, aby pomóc nam ulepszyć nasz produkt lub usługę, możesz napisać do nas na adres [email protected]. Pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Zrobimy, co w naszej mocy, aby ulepszyć nasze produkty i usługi.

W razie jakichkolwiek skarg lub roszczeń dotyczących wad lub braków w produktach lub usługach zakupionych za pomocą karty należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą produktu lub usługodawcą (tj. punktem sprzedaży).

Jeśli nasz produkt lub usługa nie spełnia Twoich oczekiwań, jesteśmy gotowi rozpatrzyć Twoją reklamację. Rozpatrując Twoją reklamację, będziemy postępować zgodnie z następującymi zasadami:

 • Jeśli mimo wszystko nasze działania Cię nie zadowolą, możesz złożyć oficjalną reklamację, kontaktując się z naszym zespołem ds. reklamacji pod adresem [email protected]. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych, aby potwierdzić, że otrzymaliśmy Twoją reklamację i pracujemy nad odpowiednim rozwiązaniem.

 • W reklamacji należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz środek komunikacji, za pomocą którego mamy udzielić odpowiedzi. Prosimy o jak najdokładniejsze opisanie powodów niezadowolenia oraz załączenie dokumentów stanowiących podstawę reklamacji. Twoja sprawa zostanie odpowiednio zbadana zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania.

 • Zazwyczaj rozpatrujemy reklamacje firm w ciągu 30 dni. Jesteśmy uprawnieni do przedłużenia wyżej wymienionych terminów, jeśli okoliczności reklamacji są skomplikowane lub reklamacja wymaga dalszej analizy z jakiegokolwiek innego powodu. Powiadomimy Cię o przyczynach przedłużenia procedury i terminie udzielenia odpowiedzi.

 • Odpowiemy na Twoją reklamację. Będziemy komunikować się z Tobą w języku angielskim. Jeśli zaznaczono środki komunikacji, z których wolisz korzystać, przekażemy naszą opinię za pośrednictwem preferowanych przez Ciebie środków komunikacji, o ile jest to możliwe. Jeśli zdecydujemy się odrzucić skargę, przedstawimy jasne i zrozumiałe uzasadnienie.

 • Naszym celem jest rozwiązywanie ewentualnych sporów w drodze negocjacji.

 • Jeśli negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu, możesz skontaktować się z właściwymi organami.

  Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z Finantsinspektsioon (estońskim urzędem nadzoru finansowego i restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji) w następujący sposób:

  Adres: Sakala 4, 15030 Tallinn, Estonia Telefon: +372 668 0500 E-mail: [email protected] Witryna internetowa: www.fi.ee

  Jeśli uważasz, że naruszyliśmy prawo, masz również prawo zwrócić się do dowolnego sądu właściwego.

 • Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej procedury rozpatrywania reklamacji lub konkretnej reklamacji, Skontaktuj się z nami.